Franczyza – kwestie teoretyczne

Angielski termin franchising, przyswojony w języku polskim jako franczyza oznacza system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który oparty jest na ciągłej i ścisłej współpracy między odrębnymi (pod względem prawnym i finansowym) przedsiębiorstwami. Są nimi franczyzodawca i franczyzobiorcy. W ramach zawieranej przez nich umowy franczyzowej franczyzobiorcy mają zagwarantowany przepływ know-how od franczyzodawcy, który samodzielnie opracował i przetestował swój pomysł na biznes.

Stosunek prawny – podmioty umowy franczyzowej

Umowa franczyzy, zaliczana do tzw. umów nienazwanych, zawierana jest pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Zgodnie z nią franczyzodawca udziela praw i nakłada obowiązki, upoważniając tym samym biorcę do korzystania z pakietu franczyzowego. Franczyzobiorca natomiast uzyskuje pewne prawa (korzystanie z logo franczyzodawcy, know-how i systemu marketingowego) oraz przyjmuje obowiązki (płacenie franczyzodawcy wynagrodzenia, prowadzenie działalności na własny rachunek i we własnym imieniu).

Założenia współpracy na zasadzie franczyzy

Jak już zostało wspomniane istotą systemu franczyzowego jest udzielanie franczyzobiorcom przez franczyzodawców pewnych praw oraz nakładanie na nich obowiązku prowadzenia działalności zgodnie z wypracowaną koncepcją. Wobec tego, w zamian za bezpośrednie lub pośrednie świadczenia finansowe zakupiona licencja franczyzowa upoważnia indywidualnego franczyzobiorcę do wykorzystywania nazwy handlowej, znaku towarowego lub usługowego, a także metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej i systemów postępowania franczyzodawcy. Ponadto franczyzobiorca w każdej chwili może liczyć na pomoc handlową i techniczną właściciela sieci franczyzowej.

Myślisz o własnej firmie? Wejdź na http://rabat-detal.pl/ i zobacz ofertę franczyzy sieci Rabat Detal

Tags: